Beste leden, ouder(s) / verzorger(s),

We hebben besloten om de tijden van de lessen aan te passen aan de tijden die de instructeurs het beste passen.
We hebben daarbij zo goed mogelijk rekening proberen te houden met (on)mogelijkheden van alle betrokken, maar het kan zijn dat het in een enkel geval minder goed uit komt.
Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

De tijden zijn vanaf 26 september 2018 als volgt:

Woensdag:
  • Gym  van 16.15 tot 17.15, zaal open 16.00
  • Selectie van 17.30 tot 19.00, zaal open 17.15

Vrijdag:
  • Turnen 2 van 16.00 tot 17.30
  • Selectie van 17.30 tot 20.00  
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande kunt u die stellen via   secretariaat@gymluctoretemergo.nl.
 
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Instructeurs & bestuur Luctor et Emergo