Beste leden, ouder(s), verzorger(s) van Luctor et Emergo,

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van 2016.

WOENSDAG 10 MEI 2017 in De zalencentrum de Oldenburg in DRIEL
AANVANG: 20.00 UUR

De jaarstukken zijnĀ als volgt:

170510 bijlage Agenda Jaarvergadering LE 2016
170510 1e bijlage LE voorwoord bestuur
170510 2e bijlage notulen jaarvergadering 2015
170510 3e bijlage beleidsplan LE 2016-2018 2

Namens het bestuur van G.V. Luctor et Emergo
Jose van Rijn- Vermeer
Secretariaat