Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4 Slideshow Image 6

Contactgegevens

Gymv. Luctor Et Emergo
Nuijstraat 25
6665 CR Driel
José van Rijn (Secretaris)
tel: 026 474 35 87
secretariaat@
gymluctoretemergo.nl


Nieuw bij Luctor
Sportief Wandelen

Financieel


De gymvereniging Luctor et Emergo is financieel gezonde vereniging. De door de leden opgebrachte contributie wordt met zorg besteed aan lessen, deskundige leiding en investeringen in de toekomst.


Daarnaast zijn er sponsoren die een bijdrage leveren aan turnpakken en trainingspakken
van de turnmeiden.

Jaarlijks wordt er tijdens de jaarvergadering verslag gedaan van de uitgaven en de begroting. Deze gegevens zijn voor leden ter inzage beschikbaar bij de penningmeester.

De financiën van Luctor et Emergo worden beheerd door de penningmeester en
Boekhoud- en administratiekantoor "Compear" vof .